Clwb Gwawr Genod Y Glannau
Croeso i Glwb Gwawr Genod Y Glannau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Fercher cyntaf bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Dwyfor

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Genod y Glannau Blasu Gwin

Genod y Glannau Blasu Gwin

Ar nos Fercher 1af o Hydref 2014 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Lion Hotel, Cricieth i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Genod y Glannau”.

Ers hynny mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglen amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Bowlio 10!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Crefftau Calon Lan

Ar 20/9/17 daeth cwmni Calon Lan ac eitemau o grefftwaith hyfryd at Glwb Gwawr Genod y Glannau. Roedd cyfle i glywed am hanes y busnes ac i brynu neu archebu  …Darllen mwy  »

Dathliad Aur Rhanbarth Dwyfor 2017

Fel rhan o gyngerdd Dathlu Aur Rhanbarth Dwyfor ar 16/9/17, penderfynniwyd Clwb Gwawr Genod y Glannau creu eitem gyda phlant yr aelodau. Dyma nhw yn ymarfer “Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes”.  …Darllen mwy  »

Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor 2017

Ar ddydd Sadwrn 22 o Ebrill cynhaliwyd Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor. Cafwyd amrywiaeth o gystadlaethau – llenyddiaeth, coginio, gosod blodau, peintio, ffotograffiaeth a.y.b. Llongyfarchiadau i aelodau Clwb Gwawr Genod Y  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Genod y Glannau

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Genod y Glannau, ardal Dwyfor yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson gwis yn y Bryn Hir, Criccieth ar 10/2/17

Gweithdy Colur gyda Blwch Tlws

Dyma aelodau Clwb Gwawr Genod Y Glannau yng Nghaffi 46, Criccieth ar 9/11/16. Roeddent yn mwynhau gweithdy colur gan siop Blwch Tlws i baratoi at y Nadolig.

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Genod Y Glannau

Dewch i ‘nabod Leila Salisbury o Glwb Gwawr Genod Y Glannau! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 192, Hydref 2016. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

Bowlio 10 Dwyfor 2016

Dyma dîm Clwb Gwawr Genod y Glannau yn cystadlu yng ngornest Bowlio 10 rhanbarth Dwyfor ar 14/1/16.

CG Genod y Glannau – Rhaglen gyffrous ar gyfer 2015 – 16

Ar 1/7/15 aeth yr aelodau am ddiod a sgwrs yn y Bryn Hir, Cricieth i drefnu rhaglen ar gyfer ail dymor Clwb Gwawr Genod y Glannau. Mae llawer o ddigwyddiadau  …Darllen mwy  »

Parti Gŵyl Ddewi

Ar nos Wener 6ed o Fawrth 2015, aeth 33 aelod Clwb Gwawr Genod Y Glannau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn steil! Cafwyd noson hwyliog yn Nhafarn y Goat, Glandwyfach,  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Ionawr 8fed - Noson Ffitrwydd
  Chwefror 5ed - Noson Pampro
  Mawrth 4ydd - Noson Gŵyl Dewi
  Ebrill - Noson Ffasiwn (dyddiad yw gadarnhau)
  Mai 6ed - Taith Antur
  Mehefin 13eg - Trip Haf
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Anna Madog Hughes
  Bryn Ffynnon, Tremadog
  07791 092 269

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwladys Thomas
  Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NL
  01758 730 670
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Davies
  Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ST
  01758 770 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth Griffiths
  Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX
  01766 810 610
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.