Clwb Gwawr Glyndwr
Croeso i Glwb Gwawr Glyndŵr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Machynlleth

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

CG Glyndwr Cymorth Cyntaf 12/6/14

Mae Clwb Gwawr Glyndŵr wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i wylio adar!

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Maent yn cyfarfod yn ardal Machynlleth pob mis.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Iechyd Meddwl

WP_20180111_001

Daeth Huw i siarad gydag aelodau Clwb Gwawr Glyndŵr ar 11/1/18 yn y Llew Gwyn, Machynlleth. Ar ôl hanesion difyr iawn o’i amser fel cogydd i’r teulu brenhinol, aeth ymlaen i drafod ei waith gydag elusen MIND wedi iddo ddioddef salwch meddwl.

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Rhagfyr 12 - Canu Carolau gyda MYW Machynlleth yn Cartref Dyfi
  Ionawr 9fed- Calonau Cymru - Diffibrilwyr
  Chwefror 13eg - Noson Ymlacio - Plas Talgarth
  Chwefror 18fed - Sioe Llyfr Glas Nebo
  Mawrth 12fed - Bowlio Deg yn Drenewydd
  Ebrill 9fed - Gofal Car
  Mai 14eg - Taith Tywys o amgylch Machynlleth
  Mehefin 6-7 - Noson yn Gaer. Mwy o fanylion i ddilyn.
  Mehefin 11eg - Saethu Colomennod Clai, Brynmelyn a Bwyd i ddilyn yn Y Dyfi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elen Mason
  Afallon, Machynlleth, Powys, SY20 8EZ
  01654 702570 / elenmason@hotmail.co.uk

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Nelian Richards
  Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys, SY16 2BA
  01686 627 410
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delma Thomas
  Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Y Drenewydd, Powys, SY17 5ED
  01686 688 538
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys, SY21 0NZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.