Clwb Gwawr Llandeilo
Croeso i Clwb Gwawr Llandeilo. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Llandeilo -pryd o fwyd yn Abertawe

CG Llandeilo – Mwynhau pryd o fwyd yn Abertawe

Mae CG Llandeilo fel arfer yn cwrdd nos Iau cynta’r mis. Cysylltwch gyda’r swyddogion am fanylion eu nosweithiau – fe fyddwch yn siwr o groeso cynnes!

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Llandeilo yng nghwmni Mêl Gwenyn Gruffydd

Cafodd Clwb Gwawr Llandeilo noson hwylus a diddorol iawn yn yr “Hangout” yng nghwmni “Mêl Gwenyn Gruffydd”.  

Clwb Llandeilo yng nghmwni Sian Elen Davies

Yn mis Hydref cafodd aelodau Clwb Gwawr Llandeilo noson hyfryd iawn yng nghwmni Sian Elen Davies o Ffarmers. Mae Sian wedi cychwyn ei busnes ei hun fel Adweithegydd.

Noson yng Nghwmni Michael Morgans

Bu aelodau Clwb Gwawr Llandeilo yn mwynhau noson hwylus ac addysgiadol iawn yng nghwmni Michael Morgans o’r Gwasanaeth Ambiwlans Sant Ioan. 

Buddugwyr Cwis Papur Bro y Lloffwr

Bu noson hwylus iawn yng Nghlwb Rygbi Llanymddyfri neithiwr gyda Rownd Derfynol Cwis Papur Bro Y Lloffwr yn dathlu 40. Llongyfarchiadau mawr i Glybiau Gwawr Llandeilo a Chriw Cothi am  …Darllen mwy  »

CG Llandeilo – Bowlio 10

Dyma aelodau CG Llandeilo yn mwynhau Noson Bowlio Deg yng Nghaerfyrddin. Mae’r Clwb eisoes wedi mynychu Noson Ffasiwn ers dechrau’r tymor newydd, ac yn edrych mlaen at flwyddyn arall o  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Shân Evans
  10 Heol Newydd, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6DB
  01558 668 318

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jane Morgan

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.