Clwb Gwawr Llanymddyfri
Croeso i Clwb Gwawr Llanymddyfri. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mae  CG Llanymddyfri yn cwrdd fel arfer nos Iau cyntaf y mis; mae’n werth edrych ar ei rhaglen amrywiol nhw!

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Plygain Clwb Llanymddyfri

Roedd Ionawr 19eg yn noson oer ond roedd yr awyrgylch yn Eglwys Mihangel Sant, Myddfai yn gynnes iawn. Hyfryd oedd gweld cynulleidfa niferus wedi dod ynghyd, gan gynnwys partïon ac unigolion o bell ac agos i berfformio yn y Gwasanaeth Plygain hwn a drefnwyd gan Glwb Gwawr er budd Eisteddfod yr Urdd 2021. Arweiniwyd y gwasanaeth gan yr Hybarch Archddeacon Dorrien Davies a Mrs. Jean Hughes oedd wrth yr organ. Mawr yw ein diolch iddynt ill dau ac i bawb a fu’n ymwneud â’r gwasanaeth arbennig hwn. Cafwyd lluniaeth ysgafn yn y Neuadd Gymunedol wedi’r oedfa a braf oedd cael cyfle i gymdeithasu. Codwyd swm o £400 at Gronfa Apêl Llanymddyfri, Myddfai a Phlwyf Llanfair ar y Bryn, Eisteddfod Yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2021.

Llun – Cyflwynwyd £400 i gronfa Apêl Llanymddyfri, Myddfai a Phlwyf Llanfair ar y Bryn, Eisteddfod Yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2021 gan Gaenor Watkins Llywydd Clwb Gwawr Llanymddyfri i Mr David Dyer Cyd-Gadeirydd y Gronfa Apêl.

cg llanymddyfri

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Jones
  Dol y Gaer, Ffordd Llanfair, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0HY
  meryljones1@hotmail.co.uk

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jane Morgan

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.