Clwb Gwawr Llanymddyfri
Croeso i Clwb Gwawr Llanymddyfri. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mae  CG Llanymddyfri yn cwrdd fel arfer nos Iau cyntaf y mis; mae’n werth edrych ar ei rhaglen amrywiol nhw!

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Plygain Clwb Llanymddyfri

Roedd Ionawr 19eg yn noson oer ond roedd yr awyrgylch yn Eglwys Mihangel Sant, Myddfai yn gynnes iawn. Hyfryd oedd gweld cynulleidfa niferus wedi dod ynghyd, gan gynnwys partïon ac unigolion o bell ac agos i berfformio yn y Gwasanaeth Plygain hwn a drefnwyd gan Glwb Gwawr er budd Eisteddfod yr Urdd 2021. Arweiniwyd y gwasanaeth gan yr Hybarch Archddeacon Dorrien Davies a Mrs. Jean Hughes oedd wrth yr organ. Mawr yw ein diolch iddynt ill dau ac i bawb a fu’n ymwneud â’r gwasanaeth arbennig hwn. Cafwyd lluniaeth ysgafn yn y Neuadd Gymunedol wedi’r oedfa a braf oedd cael cyfle i gymdeithasu. Codwyd swm o £400 at Gronfa Apêl Llanymddyfri, Myddfai a Phlwyf Llanfair ar y Bryn, Eisteddfod Yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2021.

Llun – Cyflwynwyd £400 i gronfa Apêl Llanymddyfri, Myddfai a Phlwyf Llanfair ar y Bryn, Eisteddfod Yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2021 gan Gaenor Watkins Llywydd Clwb Gwawr Llanymddyfri i Mr David Dyer Cyd-Gadeirydd y Gronfa Apêl.

cg llanymddyfri

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

2019
Tachwedd 17 - Addurniadau Nadolig gan Louise
Rhagfyr 5 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 19 - Gwasanaeth Plygain
Chwefror 6 - Colur gydag Emma
Mawrth 5 - Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Menter Dinefwr
Ebrill 2 - Casglu Sbwriel
Mai 7 - Croquet
Mehefin 4 - Mynd am dro
Gorffennaf 2 - Helfa Drysor gyda Merched y Wawr

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gaenor M Watkins
gaenor2@hotmail.co.uk

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
01267 220 478
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jane Morgan

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.