Clwb Gwawr Llanymddyfri
Croeso i Clwb Gwawr Llanymddyfri. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mae  CG Llanymddyfri yn cwrdd fel arfer nos Iau cyntaf y mis; mae’n werth edrych ar ei rhaglen amrywiol nhw!

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Golur yng nghlwb Llanymddyfri

Hyfryd oedd cwrdd ynghanol Mis Bach a’i ddyddiad byr tywyll a chael noson i godi’r galon. Daeth Emma James atom i sôn am sut i ofalu am y croen ac i arddangos dulliau o goluro. Merch leol yw Emma ac mae hi’n brysur iawn yn coluro gogyfer â phriodasau ac achlysuron arbennig. Cafodd nifer ohonom gyfle i fod yn y gadair o dan ddwylo medrus Emma, a dangosodd hi i ni sut i baratoi’r croen cyn gosod y colur a pha liwiau sy’n gweddu orau. Eglurodd bod angen rhai defnyddiau arbennig er mwyn gwneud i’r colur fod yn effeithiol. Noson ardderchog a diolch yn fawr i Carol Dyer am drefnu.

Llun – Nan Morse yn cael colur gan Emma James.

cg llanymddyfri 2

 

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

2019
Tachwedd 17 - Addurniadau Nadolig gan Louise
Rhagfyr 5 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 19 - Gwasanaeth Plygain
Chwefror 6 - Colur gydag Emma
Mawrth 5 - Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Menter Dinefwr
Ebrill 2 - Casglu Sbwriel
Mai 7 - Croquet
Mehefin 4 - Mynd am dro
Gorffennaf 2 - Helfa Drysor gyda Merched y Wawr

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gaenor M Watkins
gaenor2@hotmail.co.uk

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
01267 220 478
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jane Morgan

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.