Clwb Gwawr Llanymddyfri
Croeso i Clwb Gwawr Llanymddyfri. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mae  CG Llanymddyfri yn cwrdd fel arfer nos Iau cyntaf y mis; mae’n werth edrych ar ei rhaglen amrywiol nhw!

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Golur yng nghlwb Llanymddyfri

Hyfryd oedd cwrdd ynghanol Mis Bach a’i ddyddiad byr tywyll a chael noson i godi’r galon. Daeth Emma James atom i sôn am sut i ofalu am y croen ac i arddangos dulliau o goluro. Merch leol yw Emma ac mae hi’n brysur iawn yn coluro gogyfer â phriodasau ac achlysuron arbennig. Cafodd nifer ohonom gyfle i fod yn y gadair o dan ddwylo medrus Emma, a dangosodd hi i ni sut i baratoi’r croen cyn gosod y colur a pha liwiau sy’n gweddu orau. Eglurodd bod angen rhai defnyddiau arbennig er mwyn gwneud i’r colur fod yn effeithiol. Noson ardderchog a diolch yn fawr i Carol Dyer am drefnu.

Llun – Nan Morse yn cael colur gan Emma James.

cg llanymddyfri 2

 

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Jones
  Dol y Gaer, Ffordd Llanfair, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0HY
  meryljones1@hotmail.co.uk

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jane Morgan

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.