Clwb Gwawr Pum Heol
Croeso i Clwb Gwawr Pum Heol. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

CG Pum Heol - Codi arian at Gancr

CG Pum Heol – Codi arian at Gancr

Mae CG Pum Heol yn cwrdd ym mhentref Pum Heol ger Llanelli, gyda pob math o weithgareddau …

Un weithgaredd fythgofiadwy oedd codi arian tuag at Ymchwil Cancr – er waetha’r glaw mwyaf rhyfedd!

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu 5 mlynedd

CG Pum Heol- Dathlu 5 mlynedd

CG Pum Heol- Dathlu 5 mlynedd

Llongyfarchiadau Mawr i CG Pum Heol ar ddathlu 5 mlynedd mis Medi eleni. Cafwyd noson hwylus iawn yn nhafarn y ‘Stag’ gydag aelodau hen a newydd wedi dod ynghyd a chacen penbwydd arbennig gyda lluniau aelodau arni. Ymlaen at y 5 mlynedd nesaf!

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

   • Hydref

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  2019
  Medi 19 - Swper a chwis - Y Stag
  Hydref 24 - Cinema - Odeon Llanelli
  Tachwedd 16 - Gŵyl y Golau Llandeilo
  Rhagfyr 4 - Cinio Nadolig - Y Stag

  2020
  Ionawr - RNLI Porth Tywyn
  Chwefror 6 - Gwenyn Gruffydd
  Mawrth - Ymuno a chriw Y Gwendraeth i ddathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill - Noson Bingo
  Mai - Drama
  Mehefin - Trip Blynyddol
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Nicholas-Bates
  Afallon, Heol Gelli Fawr, Pum Heol, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 5EQ
  ebates1960@outlook.com

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jane Morgan

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.