Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Glwb Gwawr Sêr Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Sêr Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Clwb Sêr Maelor yn cerdded Erddig

Clwb Ser Maelor yn mwynhau taith Gerdded yn Erddig 13/6/19.

Sleepy Panda 2017

Dyma aelodau Clwb Gwawr Sêr Maelor yn darllen Bwletin y Clybiau Gwawr a threfnu rhaglen 2017-18 cyn pryd o fwyd yn y Sleepy Panda ar 13/10/17. Roedd pawb yn hapus  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded Y Mwynglawdd

Ar 19/5/17 fel digwyddiad agored mis Iaith ar Daith, trefnwyd taith gerdded gan Glwb Gwawr Sêr Maelor yn ardal Y Mwynglawdd. Roedd hi’n bleser i groesawi aelodau o Glwb Gwawr  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Sêr Maelor

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Sêr Maelor, Glyn Maelor yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod parti Gŵyl Dewi yn nhŷ Siân ar 11/3/17.

Swper Allan

Ar 14 Hydref 2016 aeth aelodau CG Sêr Maelor i’r Golden Lion yn Rossett am bryd o fwyd. Roedd hi’n braf i groesawi dau aelod newydd, ac i drafod trefniadau  …Darllen mwy  »

Noson Siocled

Ym mis Mawrth 2016 cafodd aelodau CG Sêr Maelor gwahoddiad i fynd am noson i dŷ Mair am noson ar thema Siocled. Roedd ddau gwis, diodydd siocled ac wrth gwrs  …Darllen mwy  »

Noson Ffitrwydd

Dyma aelodau CG Ser Maelor yn barod i gychwyn noson ffitrwydd ar 15/1/16. Diolch i Rebecca am drefnu’r noson ac am ysbrydoli’r merched i gadw’n heini ar ôl dathliadau’r Nadolig  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2015 – 16

Ar 11/9/15 aeth Clwb Gwawr Sêr Maelor i’r Saith Seren yn Wrecsam am eu noson agoriadol o’r tymor newydd. Gyda rhaglen o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn 2015  …Darllen mwy  »

Rhaglen 2014 – 15

Aeth Clwb Gwawr Ser Maelor am dro o gwmpas parc gwledig Melin y Nant i agor tymor 2014 – 15. Mae llawer o weithgareddau cyffrous i ddilyn dros y flwyddyn  …Darllen mwy  »

Noson Grefft

Estynnwyd gwahoddiad gan Glwb Gwawr Fama i aelodau Sêr Maelor ymuno am noson baentio crochenwaith yn siop Spavens, Yr Wyddgrug ar 13/6/14. Cafwyd siocled poeth a chrempog a chyfle i  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Cynhelir y clwb am 7:00yh ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol ar y rhaglen.

  2019
  Medi 13 - Tŷ Pawb - Trefnu rhaglen
  Hydref 11 - Bwyd yn Tŷ Pawb
  Tachwedd 30 - Te prynhawn, Grosevnor Pulford

  2020
  Ionawr 10 - Yoga hefo Rebecca yn Capel Groes
  Chwefror 7 - Noson yn Tŷ Sian - Caws a Gwin
  Mawrth 13 - Noson yn Tŷ Pawb
  Ebrill 24 - Taith Gerdded o amgylch Wrecsam
  Mehefin 12 - Levant am bryd o fwyd
  Gorffennaf 10 - Taith Gerdded, Cyfarfod yn Squire York - Trefnu Rhaglen 2020-2021

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Morfudd Austin
  Arosfa, 67 Park Avenue, Wrecsam, LL12 7AW
  01978 364 192

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Anwen Edwards
  1 Cae Hir, Yr Wyddgrug, CH7 1TZ
  01352 758 216
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carys Morgan
  Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun, LL15 1JA
  01824 702 327
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.