Clwb Gwawr Ser Maelor
Croeso i Glwb Gwawr Sêr Maelor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Wrecsam

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ser Maelor - Noson sefydlu

Ser Maelor – Noson sefydlu

Ar 30 o Fai 2012 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Saith Seren, Wrecsam i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Sêr Maelor”.

Ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o greu truffles siocled i gadw’n heini!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sleepy Panda 2017

WP_20171013_002
Dyma aelodau Clwb Gwawr Sêr Maelor yn darllen Bwletin y Clybiau Gwawr a threfnu rhaglen 2017-18 cyn pryd o fwyd yn y Sleepy Panda ar 13/10/17.
Roedd pawb yn hapus gyda syniadau’r rhaglen erbyn i’r bwyd Tsieineaidd ardderchog gyrraedd. Cafwyd digon o amser i gymdeithasu dros ddiod wedyn hefyd.

  • Archif:

    • 2019

      • Blwyddyn Cyfan

      • Hydref

    • 2017

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mawrth

      • Mai

      • Hydref

    • 2016

      • Blwyddyn Cyfan

      • Ionawr

      • Mawrth

      • Hydref

    • 2015

      • Blwyddyn Cyfan

      • Medi

    • 2014

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mehefin

      • Medi

    • 2013

      • Blwyddyn Cyfan

      • Chwefror

      • Mai

      • Mehefin

      • Medi

      • Tachwedd

    • 2012

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mai

      • Medi

    • 2000

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mai

  • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

    Cynhelir y clwb am 7:00yh ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol ar y rhaglen.

    2019
    Medi 13 - Tŷ Pawb - Trefnu rhaglen
    Hydref 11 - Bwyd yn Tŷ Pawb
    Tachwedd 30 - Te prynhawn, Grosevnor Pulford

    2020
    Ionawr 10 - Yoga hefo Rebecca yn Capel Groes
    Chwefror 7 - Noson yn Tŷ Sian - Caws a Gwin
    Mawrth 13 - Noson yn Tŷ Pawb
    Ebrill 24 - Taith Gerdded o amgylch Wrecsam
    Mehefin 12 - Levant am bryd o fwyd
    Gorffennaf 10 - Taith Gerdded, Cyfarfod yn Squire York - Trefnu Rhaglen 2020-2021

    Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

    Officer Photo
    Ysgrifennydd:
    Morfudd Austin
    Arosfa, 67 Park Avenue, Wrecsam, LL12 7AW
    01978 364 192

    Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

    Officer Photo
    Llywydd:
    Anwen Edwards
    1 Cae Hir, Yr Wyddgrug, CH7 1TZ
    01352 758 216
    Officer Photo
    Ysgrifennydd:
    Carys Morgan
    Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun, LL15 1JA
    01824 702 327
    Officer Photo
    Trysorydd:
    Margaret Bryan Williams
    Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4NA
    01824 790 566
    Officer Photo
    Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
    Anwen Williams
    Gogledd Ddwyrain Cymru
    01745 550 362
    Officer Photo
    Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
    Gwerfyl Eidda Roberts
    Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
    07903 049 185

    Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.