Clwb Gwawr Y Gwyled
Croeso i Glwb Gwawr Y Gwyled. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Rhosgadfan a Rhostryfan

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Ym mis Chwefror 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Rhosgadfan a Rhostryfan. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 20 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Y Gwyled”.

Mae’r merched yn trefnu rhaglen amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb unwaith y mis.

Mae pawb yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded 2017

Dyma aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn tynnu hunlun ar ben Moel Smytho ar daith gerdded rhwng Rhosgadfan a Waunfawr ar 18/5/17.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Y Gwyled

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ysol Rhostryfan ar 16/2/17. Roeddent wedi mwynhau noson hwyliog o hanesion “Pils, Peils a Chrîm” gan  …Darllen mwy  »

Gwnïo Addurn Nadolig

Ar 17 Tachwedd 2016 cafwyd CG Y Gwyled noson “Gwnïo Addurn Nadolig” yn Rhostryfan. Cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Medwen Williams (mam-yng-nghyfraith un o’r aelodau). Aeth pawb ac addurn  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Genedlaethol 2016

Dyma aelodau Merched y Wawr Rhanbarth Arfon a fu’n cystadlu yn y Cwis Hwyl Genedlaethol ar 11/11/16. Cafwyd noson braf gyda changhennau a chlybiau’n dod at ei gilydd i gymdeithasu  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded

Dyma aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn cychwyn ar raglen 2016-17. Noson o gerdded o gwmpas waliau hynafol Caernarfon yng nghwmni Deian ap Rhisiart ar Fedi 16. Noson braf iawn!

Cyfarfod Blynyddol 2016

Ar 22 Gorffennaf 2016 cafodd aelodau CG Y Gwyled cyfarfod i drafod blwyddyn gyntaf y clwb. Roedd pawb wedi cael gymaint o hwyl roeddent yn awyddus iawn i barhau gyda’r  …Darllen mwy  »

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Y Gwyled

Dewch i ‘nabod Nia Wyn Hughes o Glwb Gwawr Y Gwyled! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 190, Gwanwyn 2016. Cliciwch  YMA i’w ddarllen.

Gwnïo Ffelt

Ar 21 Ionawr 2016 cafwyd CG Y Gwyled noson “Gwnïo Ffelt” yn Rhostryfan. Cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Medwen Williams (mam-yng-nghyfraith un o’r aelodau). Maent yn edrych ymlaen at  …Darllen mwy  »

Poblado Coffi

  Cafodd aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled noson hwyliog yng nghwmni Steff o Poblado Coffi (Groeslon) ym mis Chwefror 2016. Roedd pawb wedi mwynhau dysgu am y busnes, a blasu  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2015

Cafodd Merched y Wawr Ffair Aeaf gofiadwy a llwyddiannus iawn yn Rhagfyr 2015. Roedd dros 150 o aelodau wedi cystadlu ac roedd yn wledd i’r llygaid – roedd pawb wedi dotio  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.