Dyma restr o wefannau a chysylltiadau defnyddiol Cymraeg.

BBC Cymru Fyw
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
S4C
Lleol.cymru
Urdd Gobaith Cymru 
Prosiect Hanes Llafar Merched Cymru
Clybiau Ffermwyr Ifanc 
Mentrau Iaith 
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru 
Mudiad Meithrin 
Golwg 360
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
Mudiadau Dathlu’r Gymraeg