SWYDDOGION CENEDLAETHOL

Sylwen Lloyd Davies
Sylwen Lloyd DaviesLlywydd Anrhydeddus
8 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7AX

Ffôn: 01678 521 186

Meirwen Lloyd
Meirwen LloydLlywydd Cenedlaethol
Afallon, 15 Bryn Moelyn, Llanrug, Gwynedd. LL55 4PH

Ffôn: 01286 675 359

Jill Lewis
Jill LewisIs-Lywydd Cenedlaethol
Anne Elis
Anne ElisYsgrifennydd Cenedlaethol
Cilgeran, Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1UW

Ffôn: 01248 670 726

Haf Roberts
Haf RobertsIs-Ysgrifennydd Cenedlaethol
Cae Du, Llansannan, Conwy LL16 5LN

Ffôn: 01745 870 659

Nesta Rees
Nesta ReesTrysorydd Cenedlaethol
Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NG

Ffôn: 01824 750 375

Elinor Davies
Elinor DaviesIs-drysorydd

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio

Olwen Rhys
Olwen RhysLlywydd Iaith a Gofal
Talafon, 54 Lôn Ceredigion, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5PP

Ffôn: 01758 861 522

Lilwen Thomas
Lilwen ThomasLlywydd Gwyl a Hamdden
Selwyn, San Clêr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA33 4JP

Ffôn: 01994 230 270

Y Wawr

Elin Angharad
Elin AngharadGolygydd Y Wawr
10 Ffordd Nesta, Parc Fictoria, Caerdydd, CF5 1HT

Ffôn: 07929 007 051

e-bost: golygydd@ywawr.cymru

Meryl Davies
Meryl DaviesIs-olygydd Cynorthwyol Y Wawr
Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ST

Ffôn: 01758 770 691