Y Wawr – Rhif 200 – Haf 2018

Mae rhifyn 200 sef Haf 2018 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch YMA i ddarllen Dod i Nabod Aelod o Glwb Gwawr. Cliciwch YMA i ddarllen Clecs o’r Clybiau. Cyhoeddir Rhifyn 201 ar 1 Medi 2018. Erthyglau i’r Golygydd – Siân Lewis, Rhyd, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4NR e-bost: sian@seraff.cymru  erbyn 6 Gorffennaf.

Os hoffech hysbysebu yn “Y Wawr”, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion “Y Wawr”, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn 200, Haf 2018 o gylchgrawn Y Wawr: www.carreg-gwalch.cymru; gomer.co.uk; www.eisteddfod.cymru; www.rhiannon.co.uk

  • Golygydd Y Wawr Rhifyn cyfredol Rhif 200 : CATRIN STEVENS, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX (01792 893 410) catrinstevens@outlook.com
  • Golygydd y rhifyn nesaf (rhif 201): SIÂN LEWIS, Rhyd, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4NR sian@seraff.cymru
  • Is-olygydd Cynorthwyol:  MERYL DAVIES, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST (01758 770 691)
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.