Y Wawr – Rhif 197 – Hydref 2017

Mae rhifyn yr Hydref 2017 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen Clecs o’r Clybiau. Cliciwch yma i ddarllen Dod i ‘Nabod Aelod. Cyhoeddir rhifyn 198 ar 1 Tachwedd 2017. Erthyglau i’r Golygydd Gwadd- Rhiannon Parry, Bryn Neuadd, Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6NS erbyn 10 Medi 2017.

Os hoffech hysbysebu yn “Y Wawr”, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion “Y Wawr”, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Hydref 2017 o gylchgrawn Y Wawr:
Gomer www.gomer.co.uk;
Ededa J www.ededa-j.co.uk; 
Plas Isaf www.plas-isaf.co.uk

Golygydd Rhifyn 197 Y Wawr: WENDY LLOYD JONES, Ceiriad, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB e-bost: wmlj@btconnect.com Rhif ffôn: (01758 712 169

Is-Olygydd Parhaol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST

Is-Olygydd Cynorthwyol: Mererid Jones, Meifod, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion SA38 9PJ

Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)

Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.