Y Wawr – Rhif 198 – Gaeaf 2017

Mae rhifyn y Gaeaf 2017 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen Clecs o’r Clybiau. Cliciwch yma i ddarllen Dod i ‘Nabod Aelod. Cyhoeddir rhifyn 199 ar 1 Mawrth 2018. Erthyglau i’r Golygydd Gwadd- Elin Llwyd Morgan, Min-y-Dwr, Glyn Ceiriog, Llangollen, Sir Ddinbych LL20 7HF elinllwydm@yahoo.co.uk erbyn 10 Ionawr 2018.

Os hoffech hysbysebu yn “Y Wawr”, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion “Y Wawr”, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Hydref 2017 o gylchgrawn Y Wawr:
Apton www.apton.cymru
Gomer www.gomer.co.uk
Plas Isaf www.plas-isaf.co.uk
Atebol www.atebol.com
Cwt Tatws www.cwt-tatws.co.uk
Hen Felin www.bwthyncymru.co.uk
Rhiannon www.rhiannon.co.uk

  • Golygydd Rhifyn 198  Y Wawr: Rhiannon Parry, Bryn Neuadd, Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd. LL54 6NS rhiannonp18@btinternet.com
  • Is-Olygydd Parhaol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST 01758 770 691
  • Is-Olygydd Cynorthwyol: Mererid Jones, Meifod, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion SA38 9PJ
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.