Y Wawr – Rhif 199 – Gwanwyn 2018

Mae rhifyn y Gwanwyn 2018 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch YMA ac YMA i ddarllen Clecs o’r Clybiau. Cliciwch YMA i ddarllen Dod i ‘Nabod Aelod. Cyhoeddir rhifyn 200 ar 1 Mai 2018. Erthyglau i’r Golygydd Gwadd- Catrin Stevens, 10 Bwrw Rd, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX catrin@stevens2760.freeserve.co.uk erbyn 10 Mawrth 2018.

Os hoffech hysbysebu yn “Y Wawr”, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion “Y Wawr”, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Gwanwyn 2018 o gylchgrawn Y Wawr:
Gomer www.gomer.co.uk
Ededa J www.ededa-j.co.uk

Golygydd Rhifyn 199 Y Wawr: Elin Llwyd Morgan, Min-y-Dwr, Glyn Ceiriog, Llangollen, Sir Ddinbych. LL20 7HF elinllwydm@yahoo.co.uk

Is-Olygydd Parhaol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST 01758 770 691

Is-Olygydd Cynorthwyol: Mererid Jones, Meifod, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion SA38 9PJ

Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)

Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661canolfan@merchedywawr.com

Golygydd y rhifyn nesaf (Rhifyn 200) – Catrin Stevens, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX 01792 893410 catrin@stevens2760.freeserve.co.uk

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.