Y Wawr – Rhif 188 – Hydref 2015

Clawr Y Wawr 188 Hydref 2015

Mae rhifyn Medi o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.  Cliciwch yma i ddarllen tudalen Dod i Nabod Aelod o Glwb Gwawr. Cliciwch yma i ddarllen Clecs o’r Clybiau.   Cyhoeddir Rhifyn 189 ar 1 Tachwedd  2015. Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Medi 2015.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Hydref 2015 o gylchgrawn Y Wawr: www.cyfreithwyr.com www.rhiannon.co.uk www.crugeran.com www.mudiad-efengylaidd.org www.atebol.com www.gomer.co.uk www.teithiautango.co.uk www.S4C.co.uk www.ededa-j.co.uk

  • Golygydd Y Wawr: WENDY LLOYD JONES, Ceiriad, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB e-bost: wmlj@btconnect.com Rhif ffôn: (01758 712 169)
  • Is-olygydd Y Wawr: MARIAN BEECH HUGHES
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.cymru

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.