Y Wawr – Rhif 193 – Gaeaf 2016

Mae rhifyn Gaeaf 2016 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen tudalen Dod i Nabod Aelod o Glwb GwawrCliciwch yma i ddarllen Clecs o’r Clybiau. Cyhoeddir Rhifyn 194 ar 1 Mawrth 2017. Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Ionawr 2017.

Os hoffech hysbysebu yn “Y Wawr”, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion “Y Wawr”, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Gaeaf 2016 o gylchgrawn Y Wawr: Gwasg Carreg Gwalch www.carreg-gwalch.com; Gomer www.gomer.co.uk; Gwesty Twr y Felin, Gwesty Castell Roch a Gwesty Penrhiw, Sir Benfro; Canolfan Rhiannon www.rhiannon.co.uk; Theatr Bara Caws a Galeri Caernarfon, Raslas Bach a Mawr; Llyfrgell Genedlaethol Cymru www.llgc.org.uk

  • Golygydd Y Wawr: WENDY LLOYD JONES, Ceiriad, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB e-bost: wmlj@btconnect.com Rhif ffôn: (01758 712 169)
  • Is-olygydd: MERYL DAVIES, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, gwynedd. LL53 8ST (01758 770 691)Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.cymru

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.