Y Wawr – Rhif 203 – Gwanwyn 2019

Mae rhifyn 203 sef Gwanwyn 2019 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch YMA i ddarllen Dod i Nabod Aelod o Glwb Gwawr. Cliciwch YMA i ddarllen Clecs o’r Clybiau. Cyhoeddir Rhifyn 204 ar 1 Mai 2019. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad golygydd@ywawr.cymru erbyn 5 Mawrth 2019.

Os hoffech hysbysebu yn “Y Wawr”, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion “Y Wawr”, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn 203, Gwanwyn 2019 o gylchgrawn Y Wawr: www.gwofstclears.co.uk; www.barddas.com; gomer.co.uk; www.ededa-j.co.uk

  • Golygydd Y Wawr: Elin Angharad  golygydd@ywawr.cymru
  • Is-olygydd Cynorthwyol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST (01758 770 691)
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.cymru
  • Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.