Clwb Gwawr Llanllwni yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Clwb Gwawr Llanllwni yn cefnogi Prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd drwy gasglu sbwriel o amgylch yr ardal, Nod y prosiect ydy casglu 6000 o fagiau sbwriel. Casglwyd  …Darllen mwy  »

Clwb Camu Mlan yn Cerdded yr Arfordir

Ers dechrau’r flwyddyn eleni mae aelodau’r grŵp Camu Mlan wedi bod yn cerdded rhannau o arfordir Gorllewin Morgannwg bob yn ail wythnos gan ddechrau cerdded ym mis Ionawr o Neuadd  …Darllen mwy  »