Ffair Aeaf 2021

Cystadlaethau Merched y Wawr

29-30 Dachwedd 2021

CREFFT

  • Eitem yn ymwneud â cherddoriaeth e.e. croesbwyth gyda chriw yn canu carolau neu garden cyfarch neu cwilt gyda nodau
  • Clustog Nadoligaidd – unrhyw faint, unrhyw siap ac unrhyw grefft
  • Eitem yn cynnwys y lliw du, gwyn neu ddu a gwyn (gellir defnyddio lliwiau eraill yn ogystal â du/gwyn)

COGINIO

  • Un Cacen/Teisen i roi yn anrheg i gymydog

 

  • Caniateir 2 ymgais ymhob dosbarth gan bob aelod
  • Gofynnir yn garedig i bawb ddychwelyd y ffurflen gais at Tegwen Morris, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH neu ar e-bost canolfan@merchedywawr.cymru
  • Os hoffech fwy o Ffurflenni Cais cysylltwch gyda’r Swyddfa neu ewch i wefan Merched y Wawr merchedywawr.cymru
  • Bydd Merched y Wawr yn Genedlaethol yn talu’r tâl cofrestru

 

Ffurflen gofrestru cliciwch yma

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf