Ffair Aeaf Rithiol 2020

FFAIR AEAF RITHIOL 2020

Croeso!!

https://youtu.be/JMMy59C1ueM


 Canlyniad y Gystadleuaeth Ffotograffiaeth – Blodyn neu flodau

https://youtu.be/AP_lU9OeLgQ


 

Canlyniad y Gystadleuaeth Coginio – Cacen/Teisen wedi addurno

https://youtu.be/YjmWOjxpdt0

 


Canlyniad y Gystadleuaeth Fideo – ‘Cynefin’

https://youtu.be/P3tJ8Zg5_Jc


Canlyniad  y Gystadleuaeth Crefft – ‘Enfys unrhyw gyfrwng neu eitem yn cynnwys lliwiau’r enfys’
https://youtu.be/LYM2sghmjjo

Canlyniad y Gystadleuaeth Blodau – Gosodiad o flodau neu wyrddni ar gyfer y bwrdd – gellir defnyddio ychwanegiadau neu flodau nad ydynt yn ffres

https://youtu.be/chIhrzFWp9s

 


Dyma i chi holl gystadlu’r gystadleuaeth Ffotograffiaeth.

‘Blodyn neu Flodau’

https://youtu.be/wTfmMF7KZWk

 


Dyma i chi holl gystadlu’r gystadleuaeth Coginio

‘Cacen/Teisen wedi addurno’

https://youtu.be/wTfmMF7KZWk

 

 


Dyma i chi holl gystadlu’r gystadleuaeth Crefft.

 
‘Enfys unrhyw gyfrwng neu eitem yn cynnwys lliwiau’r enfys;’

https://youtu.be/QRsTLWmsw_Q

 


Dyma i chi holl gystadlu’r gystadleuaeth Blodau
 
‘Gosodiad o flodau neu wyrddni ar gyfer y bwrdd – gellir defnyddio ychwanegiadau neu flodau nad ydynt yn ffres’

https://youtu.be/P3tJ8Zg5_Jc

 


 

Diolchiadau

https://youtu.be/uPsg270G_4M

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf