Gŵyl Fai Merched y Wawr Rhanbarth Ceredigion

Cynhaliwyd Gŵyl Fai Merched y Wawr Rhanbarth Ceredigion ar ddydd Sadwrn 11eg o Fai yn Neuadd Felinfach. Roedd cefnogaeth frwd yn cynnwys cystadleuwyr a chefnogwyr o bob cwr o’r Sir.
Enillwyr Cystadleuaeth Radi Thomas yn y categorïau Crefft:- (I) Gwau cap a sgarff ar gyfer mynd i gerdded – Delyth Jones, Cangen Penrhyn-coch (II) Ffotograffiaeth lliw wedi fframio – Beti Wyn Davies, Cangen Aberystwyth (III) Mosaic – Morwen Thomas, Cangen Llanbedr Pont Steffan (IV)  Trefniant o flodau modern – Beti Wyn Davies, Cangen Aberystwyth. Enillydd Cystadleuaeth Radi Thomas yn y Coginio: Torth o fara gan ddefnyddio burum – Sally Rees Cangen Y Bryniau. 
Fe wnaeth Glenys Morgan, Llywydd Celf a Chrefft, gyflwyno tlws i bawb a oedd wedi ennill yn y gystadleuaeth Radi Thomas, a’r Darian, i’r Gangen a nifer uchaf o farciau  i Gangen Rhydypennau. Yn y llun yn derbyn y Darian mae Llywydd y Gangen sef Brenda Jones. Diolch yn fawr i’r beirniaid, Tim Jones, Nicola Harries, Janet Phillips a Doreen Martin am eu cyfraniad. Diolch hefyd i’r aelodau  a oedd wedi paratoi a gweini’r bwyd. Cangen Llangwyryfon ar gyfer y cinio blasus a Changen Llanon ar gyfer y te prynhawn perffaith.