Gŵyl Haf 2021

Gwobr Patagonia – Yr Erthygl Orau yn Y Wawr

Fideo yma

1af – Mair Owen, Cangen Mynytho am yr erthygl ‘Adnabod ardal: Nol papur’ – Y Wawr Gwanwyn 2020

2il – Catrin Stevens, Cangen Gorseinon am yr erthygl ‘Ffrind Caethweision’ – Y Wawr Gaeaf 2020

3ydd – Winifred Davies am yr erthygl ‘Gwasg Honno’ – Y Wawr Haf/Hydref

 

Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig 2021

Fideo yma

Grace Birt, Cangen Abertawe, Gorllewin Morgannwg

Eirys Buckland Evers, Cangen Yr Wyddgrug, Glyn Maelor

Meinir Roberts, Cangen Llwyndyrys, Dwyfor

Mary Davies, Cangen Llangadog, Caerfyrddin

 

Penillion Cardiau Nadolig 2021

Fideo yma

Eluned Edwards, Cangen Bro Radur, Rhanbarth Y De-Ddwyrain

Myfanwy Roberts, Cangen Carmel, Rhanbarth Aberconwy

Elaine Waghorn, Cangen Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

 

Tlws Llenyddol Ann Lewis – Datgloi

Fideo yma

1af:     Ruth Morgan, Clwb Gwawr Gwendraeth, Rhanbarth Caerfyrddin

2il:      Jo Heyde, Cangen Llundain, Rhanbarth Ceredigion

3ydd: Eluned Davies-Scott, Cangen Tonysguboriau, Rhanbarth Y De-ddwyrain

 

Stori Feicro neu Gerdd – Gobaith

Fideo yma

1af:     Ruth Morgan, Clwb Gwawr Gwendraeth, Rhanbarth Caerfyrddin

2il:      Nona Breese, Cangen Dinas Llanwnda a’r Cylch, Rhanbarth Arfon

3ydd:  Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

 

Erthygl i gylchgrawn Y Wawr – Erthygl ar fater sy’n eich pryderi yn lleol

Fideo yma

1af:     Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Rhanbarth Colwyn

2il:      Margaret Wyn Roberts, Cangen Caernarfon, Rhanbarth Arfon

3ydd:  Elen Owen, Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn

 

Cystadlaethau’r  Dysgwyr

Fideo yma

Sylfaen – Teulu

Janette Lewis, Yr Wyddgrug

Ellie Harris, Bae Caerdydd

3ydd: Sadie Young, Cas-gwent

 

Canolradd – Darganfod fy milltir sgwâr

1af:     Cerys Paschali, Dubai

2il:      Jim Thomas

3ydd:  Gretchen Taylor, Blaenpennal, Aberystwyth

 

Uwch – Daeth Tro ar Fyd

1af:     Shelagh Yeomans, Tregaron

2il:      Lynne Blanchfield, Aberystwyth

3ydd:  Dr Madeleine Havard, Narberth

4ydd:  Kat Wheelock, Rhiwlas, Bangor

 

Cystadleuaeth Crefft – ‘Mwffiau Twidlan’

Fideo yma

1af:     Margaret Williams, Cangen Abernant, Rhanbarth Caerfyrddin

2il:      Morwen Thomas, Cangen Llanbedr Pont Steffan,  Rhanbarth Ceredigion

3ydd:  Janet Catrin James, Cangen Y Felin, Rhanbarth Y De Ddwyrain

 

Cystadleuaeth Crefft – ‘Seren unrhyw gyfrwng’

Fideo yma

Cydradd 1af:Meinir Roberts, Cangen Llwyndyrys, Rhanbarth Dwyfor (hi wedi cael dau gyntaf)

Cydradd 2il: Elin Cullen, Clwb Gwawr y Gwendraeth, Rhanbarth Caerfyrddin

Mim Roberts, Aelod Unigol, Meirionnydd

3ydd:  Margaret Williams, Cangen Abernant, Rhanbarth Caerfyrddin

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth – ‘Doniol’

Fideo yma

1af – Iona Gardner, Clwb Gwawr Cywion Cleddau, Penfro

2il – Ada Evans, Bro Ilar, Ceredigion

3ydd – Delyth Fletcher, Aberystwyth, Ceredigion

Clod Uchel

Grace Birt, Abertawe, Gorllewin Morgannwg

Ada Evans, Bro Ilar, Ceredigion

Denise Rees, Treboeth, Gorllewin Morgannwg

Anwen Hughes, Prestatyn, Colwyn

 

Cystadleuaeth Coginio – ‘ 3 neu 5 pwdin bach ar blât’

Fideo yma

1af – Elin Cullen, Clwb Gwawr y Gwendraeth, Caerfyrddin

Cydradd 2il – Rhian Jones, Bae Colwyn, Colwyn

Pearl Kaill, Bro Ddewi, Penfro

 

Cynnydd Aelodaeth Rhanbarthau’r Gogledd

Fideo yma

1af:

Cangen Betws y Coed a’r Fro, Rhanbarth Aberconwy

 

Cydradd 2il:

Cangen Capel Garmon, Rhanbarth Aberconwy

Cangen Bae Colwyn, Rhanbarth Colwyn

Cangen Cynwyd, Rhanbarth Meirionnydd

Cangen Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd

Cangen Pennal, Rhanbarth Meirionnydd

Cangen Talsarnau, Rhanbarth Meirionnydd

Cangen Y Fali, Rhanbarth Môn

 

Cynnydd Aelodaeth Rhanbarthau’r De

Fideo yma

1af:

Clwb Gwawr Crotesi Creigiau a’r Cylch

 

Cydradd 2il:

Clwb Gwawr Penarth, Rhanbarth Y De-ddwyrain

Cangen Y Fenni, Rhanbarth Y De-ddwyrain

 

Cydradd 3ydd:

Cangen Porthcawl, Rhanbarth Y De-ddwyrain

 

Cydradd 4ydd:

Cangen Merthyr, Rhanbarth y De-ddwyrain

Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf