Y Mae y Lle yn Iach: Chwarel Dinorwig 1875 -1900

‘Y Mae y Lle yn Iach’: Chwarel Dinorwig 1875-1900
Elin Tomos – Datganiad i’r Wasg yma

‘Dyma gyfrol gyntaf Elin Tomos a raddiodd gyda BA Hanes gyda Chymraeg a MA Hanes Cymru o Brifysgol Aberystwyth. Mae’r gyfrol hon yn addasiad o draethawd a gyflwynwyd fel rhan o’i gradd Meistr. Bellach, mae Elin yn gweithio i gwmni teledu Cwmni Da yng Nghaernarfon.’

Ar gael mewn siopau llyfrau ledled Cymru o heddiw ymlaen…

Cofiwch hefyd am ein Holiadur Arferion Darllen, mae eich barn yn bwysig, hyd yn oed os nad ydych yn hoffi darllen..
https://www.surveymonkey.co.uk/r/HoliadurArferionDarllen

elin tomos

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf