Cwrs Cronfa Cymunedol Y Loteri Genedlaethol

Cwrs gyda Cronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol   Beth am ymuno ar y cwrs i gael ychydig o syniadau am ariannu o fewn eich canghennau/clybiau neu Ranbarthau?   Digwyddiad am  …Darllen mwy  »

Sioe Frenhinol 2021

Cofiwch gystadlu yn cystadlaethau rhithiol Merched y Wawr ar gyfer y Sioe Frenhinol eleni.   Dyddiad cau – 1af o Fehefin  

Gŵyl Haf 2021

Gwobr Patagonia – Yr Erthygl Orau yn Y Wawr Fideo yma 1af – Mair Owen, Cangen Mynytho am yr erthygl ‘Adnabod ardal: Nol papur’ – Y Wawr Gwanwyn 2020 2il  …Darllen mwy  »

Curo’r Corona’n Camu

Her Merched y Wawr i gamu miliwn o gamau ym mis Ebrill!! Mwy o wybodaeth – yma Taflen Gofnodi – yma

Cwrs Crefft Eirlys Savage – 20fed o Fawrth

Cwrs Crefft Eirlys Savage – Gweithdy Blodau Tiwlips DYDD SADWRN YMA Os hoffech ymuno, cysylltwch a angharad@merchedywawr.cymru am fanylion a patrwm.

Cwrs Crefft – 13/3

Cwrs Crefft   Dewch i ymuno a ni Ddydd Sadwrn yma (13/3)  yng nghwmni Ann Howells i greu Draenog!   I dderbyn manylion Zoom ewch i: Cliciwch yma

Cuo’r Corona’n Camu

Beth am ymuno a ni i gerdded miliwn o gamau drwy fis Ebrill?   Ymunwch a’r grwp Curo’r Corona’n Camu (Facebook)  i gael rhannu eich lluniau, camau a syniadau drwy  …Darllen mwy  »

Posteri

Os hoffech gymryd rhan yn ein digwyddiadau rhithiol isod ebostiwch angharad@merchedywawr.cymru    

Ffair Aeaf Rithiol 2020

FFAIR AEAF RITHIOL 2020 Croeso!! https://youtu.be/JMMy59C1ueM  Canlyniad y Gystadleuaeth Ffotograffiaeth – Blodyn neu flodau https://youtu.be/AP_lU9OeLgQ   Canlyniad y Gystadleuaeth Coginio – Cacen/Teisen wedi addurno https://youtu.be/YjmWOjxpdt0   Canlyniad y Gystadleuaeth Fideo  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf Rithiol!

🎅☃️🎁Ffair Aeaf Rithiol🎅☃️ **RHANNWCH** Cofiwch gadw Dydd Llun nesaf yn rhydd yn eich dyddiadur! Bydd holl ganlyniadau’r Ffair Aeaf Rithiol yn lawnsio ar Facebbok, YouTube a Gwefannau’r Mudiad. Edrychwn ymlaen  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 10 1