Posteri

Os hoffech gymryd rhan yn ein digwyddiadau rhithiol isod ebostiwch angharad@merchedywawr.cymru    

Ffair Aeaf Rithiol 2020

FFAIR AEAF RITHIOL 2020 Croeso!! https://youtu.be/JMMy59C1ueM  Canlyniad y Gystadleuaeth Ffotograffiaeth – Blodyn neu flodau https://youtu.be/AP_lU9OeLgQ   Canlyniad y Gystadleuaeth Coginio – Cacen/Teisen wedi addurno https://youtu.be/YjmWOjxpdt0   Canlyniad y Gystadleuaeth Fideo  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf Rithiol!

🎅☃️🎁Ffair Aeaf Rithiol🎅☃️ **RHANNWCH** Cofiwch gadw Dydd Llun nesaf yn rhydd yn eich dyddiadur! Bydd holl ganlyniadau’r Ffair Aeaf Rithiol yn lawnsio ar Facebbok, YouTube a Gwefannau’r Mudiad. Edrychwn ymlaen  …Darllen mwy  »

Nosweithiau Zoom i aelodau’r Gogledd

Beth am ymuno i ddysgu sut i wneud deunyddiau lapio gwyrdd eich hunain eleni? Ar gael i aelodau’r Gogledd, mwy o fanylion isod: 8 o’r gloch 🎁☃️🎅 Ydych chi’n barod  …Darllen mwy  »

CYFLE OLAF I GYSTADLU FFAIR AEAF RHITHIOL

📢Ffair Aeaf Rithiol   Cyfle olaf i gysatdlu yn y Ffair Aeaf Rhithiol wythnos yma!   Dyddiad cau Dydd Gwener – 20fed o Dachwedd.   💐🌈🎂

CWIS HWYL CENEDLAETHOL

📢Cwis Hwyl Cenedlaethol   Ymunwch a ni ar Zoom nos Wener (13/11) ar gyfer cyhoeddi atebion y Cwis Hwyl eleni.   Manylion isod:

Noson yng nghwmni ‘Adra’ i glybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf Rithiol 2020 Merched y Wawr

Ffotograffiaeth – Blodyn neu Flodau Coginio –  Cacen/Teisen wedi addurno Fideo – Cynefin (dim mwy na 3 munud o hyd) Crefft – Enfys unrhyw gyfrwng neu eitem yn cynnwys lliwiau’r enfys Blodau – Gosodiad o  …Darllen mwy  »

Cant y Penwythnos

🌟Cant y Penwythnos Ewch ati i ysgrifennu can gair am benwythnos boed yn benwythnos preswyl, yn wyliau neu yn benwythnos adref, rhowch gynnig arni. Ebostiwch eich can gair ymlaen i  …Darllen mwy  »

Eisteddfod Genedlethol Rhithiol

🌟Eisteddfod Genedlaethol Rhithiol Merched y Wawr Ymunwch a ni o ddydd Sadwrn ymlaen i gael cip olwg yn ôl ar yr Eisteddfodau dros y blynyddoedd. Bydd yn ddifyr hel atgofion!  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 10 1