Cwis Hwyl Cenedlaethol

Cwis Hwyl Cenedlaethol   Cofiwch ymuno a ni nos Wener yma ar gyfer canlyniadau’r Cwis Hwyl Cenedlaethol dros Zoom.   I gofrestru cliciwch yma

SWYDD NEWYDD

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Merched y Wawr Gogledd Ddwyrain Cymru Oriau hyblyg Cyflogwr: Merched y Wawr Cyflog: Graddfa 15  £23,541 (pro rata) Oriau: 10 awr yr wythnos Dyddiad Cau:  31 Hydref 2021 Cyfweliadau:  Tachwedd  …Darllen mwy  »

Aelod Unigol 2021

Beth am ddod yn aelod unigol o Ferched y Wawr? I lawrlwytho’r ffurflen aelodi cliciwch yma  

Ffair Aeaf 2021

Cystadlaethau Merched y Wawr 29-30 Dachwedd 2021 CREFFT Eitem yn ymwneud â cherddoriaeth e.e. croesbwyth gyda chriw yn canu carolau neu garden cyfarch neu cwilt gyda nodau Clustog Nadoligaidd –  …Darllen mwy  »

Cwrs Cronfa Cymunedol Y Loteri Genedlaethol

Cwrs gyda Cronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol   Beth am ymuno ar y cwrs i gael ychydig o syniadau am ariannu o fewn eich canghennau/clybiau neu Ranbarthau?   Digwyddiad am  …Darllen mwy  »

Sioe Frenhinol 2021

Cofiwch gystadlu yn cystadlaethau rhithiol Merched y Wawr ar gyfer y Sioe Frenhinol eleni.   Dyddiad cau – 1af o Fehefin  

Gŵyl Haf 2021

Gwobr Patagonia – Yr Erthygl Orau yn Y Wawr Fideo yma 1af – Mair Owen, Cangen Mynytho am yr erthygl ‘Adnabod ardal: Nol papur’ – Y Wawr Gwanwyn 2020 2il  …Darllen mwy  »

Curo’r Corona’n Camu

Her Merched y Wawr i gamu miliwn o gamau ym mis Ebrill!! Mwy o wybodaeth – yma Taflen Gofnodi – yma

Cwrs Crefft Eirlys Savage – 20fed o Fawrth

Cwrs Crefft Eirlys Savage – Gweithdy Blodau Tiwlips DYDD SADWRN YMA Os hoffech ymuno, cysylltwch a angharad@merchedywawr.cymru am fanylion a patrwm.

Cwrs Crefft – 13/3

Cwrs Crefft   Dewch i ymuno a ni Ddydd Sadwrn yma (13/3)  yng nghwmni Ann Howells i greu Draenog!   I dderbyn manylion Zoom ewch i: Cliciwch yma
Tudalen 1 o 11 1