PWYLLGOR LLYWIO
Llywydd Anrhydeddus:SYLWEN LLOYD DAVIES, 18 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd   LL23 7AX   (01678 521 186)
Llywydd: MEIRWEN LLOYD, Afallon, 15 Bryn Moelyn, Llanrug, Gwynedd  LL55 4PH  (01286 675 359)
Is-lywydd: JILL LEWIS, Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Dâf, Sir Gaerfyrddin  SA34 OXP  (01994 419 495)
Ysgrifennydd: ANNE ELIS, Cilgeran, Bethel, Caernarfon, Gwynedd  LL55 1UW  (01248 670 726)
Is-ysgrifennydd: HAF ROBERTS, Cae Du, Llansannan, Conwy  LL16 5LN  (01745 870 659)
Trysorydd: NESTA REES, Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun  LL15 2NG  (01824 750 375)
Is-drysorydd: ELINOR DAVIES, Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy  LL22 8SD  (01745 720 235)

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio:
Gŵyl a Hamdden:  LILWEN THOMAS, Selwyn, San Clêr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin  SA33 4JP  (01994 230 270)
Iaith a Gofal: OLWEN RHYS, Talafon, 54 Lôn Ceredigion, Pwllheli,  Gwynedd  LL53 5PP  (01758 770 232)
Y Wawr: MERYL DAVIES, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd  LL53 8ST  (01758 770 691)
 

IS-BWYLLGOR CYLLID:
Cyfarwyddwr Cenedlaethol; Trysorydd Cenedlaethol; Is-lywydd Cenedlaethol, Is-ysgrifennydd Cenedlaethol, Is-drysorydd Cenedlaethol a phob Trysorydd Rhanbarth

IS_BWYLLGOR IAITH A GOFAL:
Llywydd:  Dwyfor: Olwen Rhys, Talafon, 54 Lôn Ceredigion, Pwllheli,  Gwynedd  LL53 5PP  01758 770 232
Ysgrifennydd:  Caerfyrddin: Jayne Hughes, Bro Dawel, 27 Heol Maes, Llangennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8UH (01554 821 614)
Trysorydd: Arfon:  Jane Jones, Fferm y Brithdir, Ffordd Cytir, Bangor, Gwynedd  LL57 4BY  (01248 353 741)
Gorllewin Morgannwg:  Catrin Stevens, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe  SA4 6TX  (01792 893 410)
Aberconwy:
Ceredigion:  Sandra Morris Jones, Llwynderw, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TG (01074 251 264)
Colwyn:  Buddug Jones, 87 Ffordd Glan-y-Môr, Bae Penrhyn, Sir Conwy  LL30 3PF  (01492 541 775)
Y De Ddwyrain: Shân Morgan, 98 Heol Penylan, Penylan, Caerdydd  CF23 5HX
(02920 485 504)
Dwyfor: Elsbeth Gwynne, Bryn Beuno, Ffordd Caernarfon, Cricieth, Gwynedd  LL52 OAS  (01766 522 084)
Glyn Maelor:  Myfanwy Povey, 29 Ffordd Bers, Plas Coch, Wrecsam  LL11 2BH  (01978 356 154)
Maldwyn-Powys:  Rona Morris, Trewern Ganol, Llanrhaeadr ym Mochnant, Powys  SY10 ODP  (01691 780 226)
Meirionnydd: Geunor Roberts, Bryn Uchaf, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys  SY20 9AH  (01650 531 225)
Môn:  Cadi Roberts, Mynydd Mawr, Llandrygarn, Llannerchymedd, Ynys Môn  LL71 7AH (01248 470 281)
Penfro:  Angharad Booth-Taylor, Cae Gwyn, Rhosfach, Llangolman, Clunderwen, Sir Benfro  SA66 7JR  (01437 532 711)

GŴYL A HAMDDEN:
Llywydd: Caerfyrddin: Lilwen Thomas, Selwyn, San Clêr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin  SA33 4JP  (01994 230 270)
Ysgrifennydd: Arfon:  Linda Jones, Erw Wen, Waen Pentir, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd  LL57 4EH  (01248 362 509)
Trysorydd: Glyn Maelor:  Mary Mars Lloyd, Llys y Bryn, Llanynys, Dinbych   LL16 4NY  (01824 790 276)
Aberconwy:  Ann P. Williams, Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed,  Conwy  LL24 OUU  (01690 760 405)
Ceredigion:  Gweneira Wyn Williams, Gwyndy, Llandre, Aberystwyth, Ceredigion  SY24 5BZ  (01970 820 391)
Colwyn:  Llinos Roberts, Bryn Tirion, 12 Cae Onnen, Marli, Abergele, Conwy  LL22 9DP  (01745 582 204)
Y De-ddwyrain:  Catherine Watkin Thomas, Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg  CF71 7AQ  (01446 774 530)
Dwyfor:   Einir Wyn, Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd  LL53 7HT  (01758 712 434)
Gorllewin Morgannwg:  Monica Evans, 124 Tyn y Tŵr, Baglan, Castell Nedd Port Talbot  SA12 8YD  (01639 768 319)
Maldwyn-Powys:  Heulwen P. Jones, Brynaire Uchaf, Llanbrynmair, Powys  SY19 7DX  (01650 521 260)
Meirionnydd: Pegi Griffiths, Trem y Don, Pier Road, Tywyn, Gwynedd  LL36 OAU  (01654 710 291)
Môn:  Eluned Jones, Maes Mawr, Llanfechell, Ynys Môn  LL68 OSE  (01407 710 888)
Penfro:  Helen Davies, Y Wern, Blaenffos, Boncath, Sir Benfro  SA37 OHT  (01239 841 483)

Y WAWR
Golygydd: Elin Angharad, 10 Ffordd Nesta, Parc Fictoria, Caerdydd  CF5 1HT   (07929 007 051)
Is-Olygydd Cynorthwyol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd  LL53 8ST  (01758 770 691)
Trefnydd Hysbysebion: Catherine Watkin Thomas, Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg  CF71 7AQ  (01446 774 530)
Aberconwy:  Ann P. Williams, Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed, Conwy  LL24 OUU  (01690 760 405)
Arfon:  Rhianwen Huws Roberts, Erw Wen, Bron-y-De, Bangor, Gwynedd  LL57 4TW  (01248 352 726)
Caerfyrddin: Beti-Wyn James, Cartref, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin  SA33 4AN  (01994 230 966)
Ceredigion:  Alys Mererid, 20 Plas Hafod, Parc y Bryn, Ffordd y Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 2AL
Colwyn: Ffion Davies, Lleweni, 19 Ffordd Siarl, Llanelwy, Sir Ddinbych  LL17 OPT  (01745 582 803)
Dwyfor:  Anna Jones, Y Daflod, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd  LL53 7DR  (01758 712 243)
Y De-ddwyrain:  Rhoswen Deiniol, 16 Romilly Park, Y Barri  CF62 6RP  (01446 405 984)
 Glyn Maelor:  Nerys Davies, 1 Ffordd Celyn, Dinbych, Sir Ddinbych  LL16 5UU  (01745 812 239)
Gorllewin Morgannwg:  Esyllt Jones, 19 Castle Street, Casllwchwr, Abertawe  SA4 6TU  (01792 898 211)
Maldwyn-Powys:  Gill Jones, Brynmeurig, Cemaes, Machynlleth, Powys  SY20 9PZ  (01650 511 276)
Meirionnydd:  Buddug Medi McParlin, Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd  LL23 7RS  (01678 520 406)
Môn:  Ceinwen Davies, Caerberllan, Lôn Las, Porthaethwy, Ynys Môn  LL59 5BT (01248 712 615)
Penfro: Elizabeth Young, Bryn Villa, Croesgoch, Hwlffordd, Sir Benfro  SA62 5JN (01348 831 639)