Rhanbarth Aberconwy

Noson yng nghwmni ‘Adra’ i glybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr  …Darllen mwy  »

Gwasanaeth Nadolig Rhanbarth Aberconwy 2017

Cafwyd gwasanaeth Nadolig y rhanbarth yng Nghapel Coffa Cyffordd Llandudno ar 4/12/17. Roedd Clwb Gwawr Cywion Conwy yn gyfrifol am ddarparu lluniaeth ysgafn ar ddiwedd y gwasanaeth. Dyma siec yn  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Cywion Conwy

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Cywion Conwy, Aberconwy yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod noson reiki a myfyrdod yn Ysgol Tudno, Llandudno ar 16/2/17

Dawns a Chawl Gŵyl Dewi 2015

Trefnwyd Cywion Conwy noson agored ar 12fed o Fawrth 2015 i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Cynhaliwyd y noson yn Ysgol Tudno, Trinity Avenue, Llandudno. Roedd yn noson addas i ddysgwyr  …Darllen mwy  »

Cangen a Chlwb yn dod at ei gilydd

Cangen Cyffordd Llandudno a Chlwb Gwawr Cywion Conwy. Dechreuwyd tymor newydd Cywion Conwy ar nos Wener 19eg o Fedi efo noson yng nghwmni cangen MyW Cyffordd Llandudno. Daeth y criw  …Darllen mwy  »

Bowlio 10 Y Gogledd 2014

Roedd Parc Glasfryn, Pwllheli yn brysur iawn ar 13/6/14 gyda thimau Bowlio 10 o 16 cangen MyW a Chlwb Gwawr yno’n cystadlu. Dyma Gywion Conwy gyda’r darian ar ôl dod  …Darllen mwy  »

Bowlio 10 MYW Aberconwy 2014

Daeth 9 tîm i gystadlu yng ngornest Bowlio 10 Merched y Wawr Rhanbarth Aberconwy ar 7/5/14. Dyma ganlyniadau’r noson: 1. Clwb Gwawr Cywion Conwy (625) 2. Cangen MyW Penmachno (586)  …Darllen mwy  »

Dod i nabod Sylvia Kingman – Y WAWR 182 GWANWYN 2014

Dod i nabod Sylvia Kingman. Erthygl o gylchgrawn Y Wawr, Gwanwyn 2014, rhifyn 182. ‘Rwyf wrth fy modd yng Nghlwb Gwawr Llandudno . . .’ Dyna ddywed Sylvia Kingman sy’n  …Darllen mwy  »

Bowlio 10 MyW Rhanbarth Aberconwy 2013

Dyma dîm y Cywion yn cystadlu yng Ngornest Bowlio 10 Merched y Wawr Rhanbarth Aberconwy ar 15fed o Fai 2013. Ar ôl dod yn ail y llynedd, roedd disgwyliadau pawb  …Darllen mwy  »

Bowlio 10 MyW Rhanbarth Aberconwy 2012

Bowlio 10 Rhanbarth Aberconwy 2012 Ar 17eg o Fai 2012 cynhaliwyd gornest Bowlio 10 Merched y Wawr Rhanbarth Aberconwy. Fel Clwb Gwawr newydd, roedd Cywion Conwy yn falch iawn i  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Rhestr Clybiau Gwawr