Rhanbarth Arfon

Noson yng nghwmni ‘Adra’ i glybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr  …Darllen mwy  »

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Genod Pesda

Dewch i ‘nabod Angharad Llwyd Beech o Glwb Gwawr Genod Pesda! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 194, Gwanwyn 2017. Cliciwch YMA i’w ddarllen.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Y Gwyled

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Y Gwyled yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ysol Rhostryfan ar 16/2/17. Roeddent wedi mwynhau noson hwyliog o hanesion “Pils, Peils a Chrîm” gan  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Genedlaethol 2016

Dyma aelodau Merched y Wawr Rhanbarth Arfon a fu’n cystadlu yn y Cwis Hwyl Genedlaethol ar 11/11/16. Cafwyd noson braf gyda changhennau a chlybiau’n dod at ei gilydd i gymdeithasu  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded

Ar 16/6/16 aeth CG Genod Pesda ar daith gerdded ac am bryd o fwyd. Roedd y daith tua 4 milltir o hyd, yn cychwyn yng Nghilfodan, Bethesda, i fyny i  …Darllen mwy  »

Dod i ‘Nabod aelod o Glwb Gwawr Y Gwyled

Dewch i ‘nabod Nia Wyn Hughes o Glwb Gwawr Y Gwyled! Erthygl o “Y Wawr” rhifyn 190, Gwanwyn 2016. Cliciwch  YMA i’w ddarllen.

Ffair Aeaf 2015

Cafodd Merched y Wawr Ffair Aeaf gofiadwy a llwyddiannus iawn yn Rhagfyr 2015. Roedd dros 150 o aelodau wedi cystadlu ac roedd yn wledd i’r llygaid – roedd pawb wedi dotio  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Arfon 2014

Cangen Penygroes yn cystadlu yng ngornest fowlio deg Arfon. Helen Gwyn, is-lywydd Rhanbarth Arfon yn cyflwyno tystysgrif i Nerys Salisbury am sgorio uchaf.  

Crefftau Nadoligaidd

Ym mis Tachwedd 2013 cafwyd Clwb Gwawr Glannau Llyfni noson grefft yng Ngwinllan Pant Du. Daeth criw o tua 12 aelod i greu addurniad sef anrheg fach i hongian ar  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185