Rhanbarth Caerfyrddin

Bag Merched y Wawr ar daith!!

rygbi

Dyma lun a dynnwyd yn Japan, yn dyst fod bag Merched y Wawr yn gallu teithio ar draws y byd. Yr aelodau hyn ar eu ffordd i wylio tîm rygbi Cymru yn chwarae’r gêm gyntaf yn erbyn Georgia – ac yn fuddugoliaethus wrth gwrs erbyn diwedd y dydd. Yr aelodau yn y llun hwn yw:

Caroline Davies o gangen Llanybydder; Siân Taylor; Delyth Davies o gangen Pontypridd; Siân Davies o glwb Gwawr Llandeilo a Gillian Jones o gangen Llanbed yng Ngheredigion

 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mehefin

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Awst

   • Hydref

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jane Morgan