Rhanbarth Glyn Maelor

Noson yng nghwmni ‘Adra’ i glybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr  …Darllen mwy  »

Sefydlu Clwb Gwawr yn Rhuthun

Ydych chi yn ardal Rhuthun? Dewch i’n Clwb Gwawr newydd sbon! Lle? Tafarn y Plu Rhuthun Pryd? 25 o Fedi 2019 Amser? 7:30

Taith Gerdded Y Mwynglawdd

Ar 19/5/17 fel digwyddiad agored mis Iaith ar Daith, trefnwyd taith gerdded gan Glwb Gwawr Sêr Maelor yn ardal Y Mwynglawdd. Roedd hi’n bleser i groesawi aelodau o Glwb Gwawr  …Darllen mwy  »

Noson o Ddathlu

Ar 3/5/17 daeth nifer o ddysgwyr y gogledd-ddwyrain i far gwin Y Delyn yn Yr Wyddgrug am gwis hwyl. Trefnwyd gan Gymraeg i Oedolion a Chlybiau Gwawr Glyn Maelor fel  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Sêr Maelor

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Sêr Maelor, Glyn Maelor yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn ystod parti Gŵyl Dewi yn nhŷ Siân ar 11/3/17.

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Fama

Dyma rhai aelodau Clwb Gwawr Fama, Yr Wyddgrug yn derbyn eu bagiau yn ystod gig Huw Chiswell yn y Saith Seren, Wrecsam ar 17/2/17. Cafodd Huw ei ethol fel aelod  …Darllen mwy  »

Shwmae, Sumae 2016

Cafodd Clwb Gwawr Fama noson “Shwmae, Sumae” braidd yn gynnar yn 2016, ar 30/9. Helfa drysor ar droed oedd y gweithgaredd, a gwahoddwyd dysgwyr yr ardal, ffrindiau a theuluoedd i  …Darllen mwy  »

Dathlu Gŵyl Ddewi gyda’r Cymdeithasau 2016

Ar 1/3/16 cynhaliwyd Cinio’r Cymdeithasau yng Ngwesty Plas Hafod, Gwernymynydd ger Yr Wyddgrug. Roedd cyfle i’r holl gymdeithasau yn yr ardal dod ynghyd i ddathlu dros bryd o fwyd arbennig.  …Darllen mwy  »

Dynes a Hanner

Roedd llond y lle o chwerthin yn ystod taith Clwb Gwawr Fama i’r Saith Seren i weld sioe Dynes a Hanner ym mis Ionawr 2016. Roedd y sioe i fod  …Darllen mwy  »

APIAU MAGI ANN 2016

DROS 23,000 WEDI LAWRLWYTHO APIAU MAGI ANN MEWN BLWYDDYN Meddai Rhian Davies, Swyddog Cyfaethrebu Menter Iaith Sir y Fflint, “Rydym wedi syfrdanu gyda’r ymateb, ac mor falch fod cymaint o deuluoedd  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Medi

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Anwen Edwards
  1 Cae Hir, Yr Wyddgrug, CH7 1TZ
  01352 758 216
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carys Morgan
  Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun, LL15 1JA
  01824 702 327
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185