Rhanbarth Penfro

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac yn arbennig o fuddiol i’r dysgwyr. Cynhaliwyd y sesiwn hon mewn cydweithrediad â Menter Iaith Penfro a chymaint oedd brwdfrydedd yr alodau ac ymateb y dysgwyr fel y penderfynwyd cynnal diwrnodau tebyg mewn lleoliadau eraill o fewn y rhanbarth a changhennau  i  gynorthwyo yn yr un modd.

Aelodau o ganghennau Dinas a Threfdraeth yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun.

Aelodau o ganghennau Dinas a Threfdraeth yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun

Aelodau o ganghennau Merched y Wawr Trefdraeth a Dinas yn cefnogi Cymru

Aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas yn cefnogi Cymru

 

 

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro, SA36 0DT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Buddug Ward
  Maes-y-Coed, Hermon, Sir Benfro, SA66 7SB
  01239 831 531
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elfair Jones
  Foel Meini, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7SB
  01994 419 301
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel ThomasJe
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249