Rhanbarth Y De-ddwyrain

Bag Merched y Wawr ar daith!!

Dyma lun a dynnwyd yn Japan, yn dyst fod bag Merched y Wawr yn gallu teithio ar draws y byd. Yr aelodau hyn ar eu ffordd i wylio tîm rygbi  …Darllen mwy  »

Bagiau Dathlu’r Aur – CG Crotesi Creigiau a’r Cylch

Dyma rhai o aelodau Clwb Gwawr Crotesi Creigiau a’r Cylch yn derbyn eu bagiau Dathlu’r Aur yn Neuadd y Pentref, Creigiau, ar 23/02/17. Roedd yr aelodau yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi wrth  …Darllen mwy  »

Arddangosfa MYW a’r Clybiau Gwawr yn agor yng Nghaerdydd

Roedd y Gymraeg y byrlymu yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd ar Ddydd ein Nawddsant eleni pan ddaeth aelodau MyW y De-ddwyrain ynghŷd ar gyfer agoriad swyddogol Arddangosfa gan dair Cangen  …Darllen mwy  »

Clwb Gwawr Ogwr a Merched y Wawr Pen-y-bont yn Codi Arian Gyda Noson Swisho

Ar nos Iau’r 7fed o Fai fe ddaeth Clwb Gwawr Ogwr a Merched y Wawr Pen-y-bont at ei gilydd yn Cabo Roche ym Mhen-y-bont ar gyfer Noson Swisho i godi arian tuag  …Darllen mwy  »

Taith Gerdded Rhanbarth y De Ddwyrain i Lanilltud Fawr

Cafwyd tywydd arbennig o braf ar gyfer taith gerdded rhanbarth y De-ddwyrain ar Fawrth 10fed, wedi i ni orfod gohirio oherwydd y tywydd ym mis Tachwedd. Daeth 12 ohonom ynghyd yn  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Gorymdaith Gwyl Ddewi yng Nghaerdydd – Aelodau rhanbarth Y De-ddwyrain.

Noson Gwyl Dewi Y Fenni

Cynhalwyd noson Gwyl Dewi cynnar ar y 9fed o Chwefror. Noson o Gawl a cwis oedd o flaen y merched a diolch i Lynne am drefnu noson ardderchog. Diolch i  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

 • GŴYL WANWYN Y RHANBARTH
  Cwrt Insole, Llandâf, Caerdydd
  Dydd Sadwrn, 4ydd Mai 2019
  2.30 – 4.30 p.m.

  Adloniant ar gân, telyn ac acordion gan Ann a Mehefin, a thê prynhawn blasus i ddilyn.
  Pris tocyn: £5

  Archebwch docynnau i aelodau eich cangen cyn 3ydd Ebrill oddi wrth:
  Mrs. Avril Pickard
  44 Vaughan Avenue
  Llandâf
  Caerdydd
  CF5 2HS
  Siec yn daladwy i Merched y Wawr, Bro Radur.
  Anfonir y tocynnau ymlaen atoch.
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eluned Davies-Scott
  1 Coed Castan, The Chestnuts, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda-Cynon, CF72 8PE
  01443 223 828
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249