STAFF MERCHED Y WAWR

Tegwen Morris
Tegwen MorrisCyfarwyddwraig Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661 Ffacs: 01970 626 620

E-bost swyddfa@merchedywawr.com

Jayne Jones
Jayne JonesRheolwr y Ganolfan Genedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost canolfan@merchedywawr.com

Delyth Rees
Delyth ReesSwyddog Gweinyddol Cenedlaethol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost swyddfa@merchedywawr.com

Miriam Garratt
Miriam GarrattSwyddog Cyllid
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

E-bost: miriam@merchedywawr.com

Angharad Fflur Jones
Angharad Fflur JonesSwyddog Technoleg a Gweinyddol
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Ffôn: 01970 611 661

Swyddogion Datblygu / Hyrwyddo Canghennau

Anwen Williams
Anwen WilliamsGogledd Ddwyrain Cymru
Garnedd Isa, Peniel, Dinbych. LL16 4TD

Ffôn: 01745 550 362

E-bost: anwenwilliamsmyw@hotmail.co.uk

Freda Jones Williams
Freda Jones WilliamsGogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
Maesgadfa, Cwmtirmynach, Y Bala LL23 7EB

Ffôn: 01678 520 412

E-bost: freda.williams@hotmail.co.uk

Jane Morgan
Jane MorganCaerfyrddin
E-bost: jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Jên Dafis
Jên DafisY De-ddwyrain a De Powys
Ffôn: 07971 523 249
E-bost: jen@merchedywawr.cymru
Hazel Thomas
Hazel ThomasCeredigion a Phenfro:
Ffôn: 07973 840 285

E-bost: hazel@merchedywawr.cymru

Menna Lewis
Menna LewisSwyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
Ffôn: 07792 823 837

E-bost: menna@merchedywawr.cymru

Swyddogion Hyrwyddo / Datblygu Clybiau Gwawr

Jên Dafis
Jên DafisDe Cymru
jen@merchedywawr.cymru

07971 523 249

Jane Morgan
Jane MorganCaerfyrddin
E-bost: jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Gwerfyl Eidda Roberts
Gwerfyl Eidda RobertsGogledd
E-bost: gwerfyl@merchedywawr.cymru
Ffôn: 07903 049 185