Llywyddion

Aberconwy:

Alma Dauncey Roberts, Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ

Arfon:

Gwyneth Jones, Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG

Caerfyrddin:

Helen Davies, Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, SA33 6JA

Ceredigion:

Eirlys Morgan, Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TG

Colwyn:

Jên Roberts, Trigfa, Llangernyw, Abergele, LL22 8PP

Dwyfor:

Gwladys Thomas, Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NL

De Powys:

Dim Pwyllgor Rhanbarth, Cangen Y Bannau a Changen y Fenni

Glyn Maelor:

Anwen Edwards, 1 Cae Hir, Yr Wyddgrug, CH7 1TZ

Gorllewin Morgannwg:

Nest Davies, Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe, SA8 3EA

Maldwyn Powys:

Nelian Richards, Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys, SY16 2BA

Meirionnydd:

Mona Hughes, Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2ER

Môn:

Nia Jones, Gadlas, Bodffordd, Ynys Mon, LL77 7LJ

Penfro:

Ann Howells, Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro, SA36 0DT

Y De-ddwyrain:

Eluned Davies-Scott, 1 Coed Castan, The Chestnuts, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda-Cynon, CF72 8PE

Ysgrifennyddion

Aberconwy:


Arfon:

Mair Price, Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA

Caerfyrddin:

Rhian Perks, Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE

Ceredigion:

Elizabeth Evans, Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys, SY20 8JR

Colwyn:

Olwen Evans, Sŵn-y-nant, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8PP

Dwyfor:

Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ST

De Powys:


Glyn Maelor:

Carys Morgan, Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun, LL15 1JA

Gorllewin Morgannwg:

Mererid Morgan, Huanfa, 45 Heol Gorseinion, Penllergaer, Abertawe, SA4 9AE

Maldwyn Powys:

Delma Thomas, Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Y Drenewydd, Powys, SY17 5ED

Meirionnydd:

Eirian Roberts, Rhyd yr Efail, Parc, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YP

Môn:

Catherine Jones, Clwch, Lon Tarw, Porth llechog, Amlwch, Ynys Mon, LL68 9SS

Penfro:

Buddug Ward, Maes-y-Coed, Hermon, Sir Benfro, SA66 7SB

Y De-ddwyrain:


Trysoryddion

Aberconwy:

Gwyneth O. Jones, Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ

Arfon:

Pat Jones, 59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR

Caerfyrddin:

Eirlys Davies, 66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH

Ceredigion:

Jaqueline Edwards, Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4JB

Colwyn:

Elinor Davies, Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy, LL22 8SD

Dwyfor:

Gwyneth Griffiths, Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX

De Powys:


Glyn Maelor:

Margaret Bryan Williams, Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4NA

Gorllewin Morgannwg:

Jaci Gruffydd, 41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe, SA2 0LU

Maldwyn Powys:

Meira Evans, Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys, SY21 0NZ

Meirionnydd:

Bethan Edwards, Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7NA

Môn:

Margaret Roberts, Bryn Ael, Pencarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon, LL63 5SA

Penfro:

Elfair Jones, Foel Meini, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7SB

Y De-ddwyrain:

Eirwen Williams, 26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau

Aberconwy:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Arfon:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Caerfyrddin:

Jane Morgan

Ceredigion:

Hazel Thomas, Pen Pom Pren, Drefach, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YB

Colwyn:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Dwyfor:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

De Powys:


Glyn Maelor:

Anwen Williams, Gogledd Ddwyrain Cymru

Gorllewin Morgannwg:

Menna Lewis, E-bost: menna@merchedywawr.com

Maldwyn Powys:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Meirionnydd:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Môn:

Freda Jones Williams, Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys

Penfro:

Hazel ThomasJe, E-bost: hazel@merchedywawr.cymru

Y De-ddwyrain:

Jên Dafis, jen@merchedywawr.cymru

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau

Aberconwy:

Gwerfyl Eidda Roberts, Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY

Arfon:

Gwerfyl Eidda Roberts, Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY

Caerfyrddin:

Jane Morgan

Ceredigion:

Hazel Thomas, Pen Pom Pren, Drefach, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YB

Colwyn:

Gwerfyl Eidda Roberts, Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY

Dwyfor:

Gwerfyl Eidda Roberts, Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY

De Powys:


Glyn Maelor:

Gwerfyl Eidda Roberts, Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY

Gorllewin Morgannwg:

Jên Dafis, E-bost: jen@merchedywawr.cymru

Maldwyn Powys:

Gwerfyl Eidda Roberts, Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY

Meirionnydd:

Gwerfyl Eidda Roberts, Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY

Môn:

Gwerfyl Eidda Roberts, Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY

Penfro:

Jên Dafis, jen@merchedywawr.cymru

Y De-ddwyrain:

Jên Dafis, jen@merchedywawr.cymru